הקבוצות מיועדות לילדי כיתות א', ב', ג' המתקשים בכתיבה. 

 

בקבוצות מושם דגש על הקנייה וביסוס מיומנויות הנדרשות לכתיבה תפקודית ויעילה, כגון:
  • ביסוס אחיזת עיפרון ושליטה בכלי כתיבה
  • קצב כתיבה
  • דיוק
  • עיצוב אותיות וקריאות הכתב
  • ארגון הכתב במרחב המחברת
  • העתקה מהלוח
  • כתיבה חופשית וארגון רעיוני
הקבוצה תמנה כ 6 ילדים ותועבר ע"י שתי מרפאות בעיסוק בעלות נסיון רב בהנחיית קבוצות.