טיפולים פרטניים: עשר אצבעותלאחר האבחון נקבעות מטרות הטיפול. הגישה הטיפולית על פיה נקבעות המטרות הנה "client/family centered" – בהתאם לגישה זו נבנית תכנית טיפולית בשיתוף פעולה עם ההורים והילד המבוססת על צרכיהם.

טיפול פרטני מתקיים עם מטפל קבוע ובזמן קבוע אחת לשבוע ונמשך כ- 45 דקות. הקביעות מאפשרת לבנות קשר משמעותי המבוסס על אמון והכרחי להצלחת הטיפול.

 

תהליך הטיפול כולל:

  • מפגשים אינדוידואלים עם הילד.
  • מפגשים עם ההורים לצורך הדרכה, עדכון, תיאום צפיות והערכה מחודשת בהתאם לצורך.
  • מפגשים עם הצוות החינוכי בהם נעשית העברת מידע וניתנת הדרכה.